Προειδοποίηση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το e-wallststicker.de έχει διακοπές από τις 9.07. μέχρι τις 23.07.2019. Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται ως συνήθως, η αποστολές θα πραγματοποιηθούν ξανά από τις 24.07.2019.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Το καλάθι σας είναι άδειο

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ακύρωση παραγγελίας

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού / που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε στην διευθινση: (Nikolaos Topalidis, e-wallsticker, Gießerallee 19, 47877 Willich, Deutschland, Tel.: +49 178 1652 688, E-Mail: info@e-wallsticker.de) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.e-wallsticker.de να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Τα προιόντα που αγοράστηκαν θα πρέπει να μας επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση.

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς (Nikolaos Topalidis, e-wallsticker, Gießerallee 19, 47877 Willich, Deutschland, Tel.: +49 178 1652 688, E-Mail: info@e-wallsticker.de), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.
Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Για προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

Σημείωση: Προσέξτε τα περισσότερα προϊόντα του e-wallsticker.gr κατασκευάζονται ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε εσείς στην σελίδα με τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος ξεχωριστά, με συνέπεια τα προϊόντα αυτά να χαρακτηρίζονται ως εξατομικευμένα.
Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης αν κάνατε λάθος επιλογές στα χαρακτηριστικά των αυτοκόλλητων τοίχου, π.χ. διαστάσεις, χρώμα/τα, κατεύθυνση. Θα σας παρακαλούσαμε να είστε προσεκτικοί στις επιλογές των χαρακτηριστικών, για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας.

Έντυπο Υπαναχώρησης
Αν θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, τότε παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στείλτε την πίσω:
e-WallSticker
Νικόλαος Τοπαλίδης
Gießerallee 19
47877 Willich
Germany
E-Mail: info@e-wallsticker.eu

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*):

______________________________________________________

______________________________________________________

Παραγγελία (ες) στις (*): / Παραλαβή (ες) στις (*):

______________________________________________________
Όνομα πελάτη:
______________________________________________________
Διεύθυνση πελάτη:
______________________________________________________
Υπογραφή πελάτη (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

________________________
Ημ/νια

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF το Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης κανοντας κλικ στο εικονίδιο PDF.
Χριαζεστε το Προγραμα (Adobe Reader):
Εκτυπώστε το εντύπο υπαναχώρησης

Δεχόμαστε τους ακολούθους τρόπους πληρωμών
wabusiness template